×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
false

سرویس اقتصادی بیدار دز در گفتگویی با دکتر ظریفی نیا از کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول؛ ظرفیت ها و پتانسیل های کشاورزی دزفول را مورد بررسی قراردادند.

 هیچ استانی در کشور و حتی کمتر جایی در دنیا وجود دارد که شما بتوانید در تمام فصول سال از نور خورشید با پتانسیل بالا استفاده کنید.آب دزفول از نظر کیفیت در کشور در جایگاه دوم قرار دارد.

یکی از مباحثی که در کشاورزی استان خوزستان خیلی مهم است، بحث تولید محصولات سالم است.ما الان نسبت به خیلی از استان های کشور، حتی نسبت به بعضی از کشورهای دیگر که در زمینه کشت سبزیجات، صیفی جات و حتی سایر محصولات مثل چغندر قند سرآمد هستند؛ عملکرد ما حتی بالاتر]از آنها[ است. یعنی ما از نظر اینکه خداوند نعمت هایی که به ما داده نعمتهای تمام و کمالی است. شما در نظر بگیرید نور خورشید که منبع تمام انرژی های روی زمین است با تمام پتانسیلش در اختیار استان ما است.

شما اگر بیایید در مقوله نور و اثراتی که نور خورشید بر رشد گیاهان دارد میبینید که هیچ استانی در کشور و حتی کمتر جایی در دنیا وجود دارد که شما بتوانید در تمام فصول سال از نور خورشید با پتانسیل بالا استفاده کنید.

از نظر کیفیت خاک نیز، ما بهترین زمین های زراعی را داریم. کیفیت آب ما جزء بهترین آبهای دنیاست.

در شمال استان خوزستان بخصوص شما اگر بروید آبش را اندازه گیری بکنید از نظر کیفیت ]درست است از نظر بعضی از املاح یک مقداری سنگین است[ بالاترین کیفیت را در کشور دارد ] بعد از آب کرج[ .

از نظر کیفیت در کشور در جایگاه دوم قرار داریم. چون سد کرج آبش را که اندازه گیری کردند املاحی که دارد از دزفول کمی کمتر است.

نکته بعد اینکه: فصول سالی که در اختیار داریم؛ جدا از بحث نور، بحث خاک، بحث آب؛ از آن طرف بحث فصولی که ما داریم که طول روز را برای ما در سال تفسیر میکند؛ ما بجز تیر و مردادماه در تمام سال میتوانیم محصول کشت کنیم. حال اگر بخواهیم کشت بعضی از محصولات مثل ذرت و ماش را هم که صرفا در ۲۰تیرماه است ملاک قرار بدهیم، پس ما در تمام طول سال می توانیم محصول کشت کنیم.

با توجه به تمام نعمتهایی که خداوند به ما داده، تخصص کشاورزی­ای که ما داریم در منطقه، جزء بهترین تخصص ها می باشد. ما متخصصینی در استان خوزستان داریم که کشاورزی را خیلی خوب می شناسند. کشاورزی را با تمام جوانبش از نظر بحث نور، آب و خاک و بحث اینکه چه کشتی در منطقه صورت بگیرد که بالاترین کیفیت را داشته باشد، ما در استان خوزستان داریم. در استان خوزستان هم با توجه به تقسیم بندی صورت گرفته، بهترین زمین ها در دزفول هستند.

یعنی ما دزفول را به عنوان یک جلگه سبز در تمام  استان خوزستان می توانیم داشته باشیم.

 اگر کود نیتروژن به اندازه کشت سبزیجات ما است، چرا دیگر در فصل کشت ما به آن کود بدهیم!؟.

با توجه به مجموع تمام اینها، میخواهیم کشتی انجام دهیم –کشت سبزیجات، کشت صیفی جات،کشت گیاهان زراعی- میبینیم عملکردهای بسیار خوبی برای ما به ارمغان آورده.

نکته ی مهمتر دیگر بحث سلامت محصول است. سلامت محصول یعنی اینکه ما محصولی را که تولید کرده ایم و میخواهیم به بازار عرضه کنیم حتما بایستی از نظر میزان  عناصر شیمیایی یا عناصری که ما بعنوان کود استفاده کرده ایم  و هم از نظر میزان تجمع سموم شیمیایی –چه علف کُش ها ، چه قارچ کُش ها و چه حشره کُش ها- ما این سه سمی که بکار می بریم به اضافه انواع و اقسام  کودهای شیمیایی که استفاده میکنیم بایستی محصولمان از اینها بررسی بشود که متوجه بشویم در چه حدی هستند.

 

یک گیاه به عنوان مثال سبزیجات برگی را در نظر بگیرید؛ سبزیجات برگی را که ما استفاده می کنیم از نظر سلامت محصول دارای یکسری ایراد هایی هست؛ ما وقتی میخواهیم یک محصولی را تولید بکنیم  استفاده ی ازکودهای شیمیایی یا کودهای دامی در یک زمان خاص مجاز است. کود دامی را ما اگر در هر روزی که دلمان بخواهد، بدهیم؛ مثلا امروز بدهیم – در صورتی که کود شیمیایی با آن قاطی نکرده باشیم.

کوهای شیمیایی را چگونه باید استفاده کرد؟ اولا حتما قبل از اینکه ما از کود دامی استفاده بکنیم و قبل از اینکه از شیمیایی استفاده بکنیم  و کلاً قبل از اینکه کشت انجام بدهیم، بایست یک آزمون خاک انجام دهیم؛ که ببینیم این خاکی را که ما میخواهیم در آن کشاورزی کنیم چه عناصری را دارا است؟ بافت خاکش چگونه است؟ بافت خاک ما آیا یک خاک سنگین است؟ خاک نیمه سنگین است؟خاک سبک است؟ بعد ببینیم که چه عناصری درون این خاک است؟مثلا اگر کود نیتروژن به اندازه کشت سبزیجات ما است، چرا دیگر در فصل کشت ما به آن کود بدهیم!؟اگر نیست بیایم آن کود را بر اساس توصیه یک کارشناس تغذیه در اختیار گیاهانمان قرار بدهیم.شوری خاک ما ممکن است درحدی باشد که نتوانیم گیاه بخصوصی راکشت  بکنیم این گیاه فلان را مثلا اسفناج رابخواهیم بکاریم ،اسفناج تحمل شوریش  میلی موس است (ec4 میلی موس است)وقتی این گیاه تا ۴میلی موس را می تواندتحمل کند نه اینکه تا۴میلی موس می تواندعملکردعالی به مابدهد،تا۴میلی موس می تواندزنده بماندوقتی ماعملکرد بالاازآن می خواهیم حتمامیزان شوری آن باید کمترازیک یایک باشد.حالا اگرمااین آزمون خاک راانجام بدهیم چندتانتیجه برای ما دارد؛اول اینکه عناصرخاک رامی توانیم اندازه کیری کنیم وبراساس آن عناصر مزرعه راکودپاشی می کنیم دوم اینکه شوری خاک راملاحظه می کنیم که براساس این شوری آیا می شودگیاه راکشت کردیانه؟ اگرکه می شودواین شوری که درحدبالایی است ازچه عناصری استفاده کنیم که شوری راپایین بیاورد.درحد یک یا دو درصدو بعدphخاک یااسیدی بودن خاک است. مثلا چه کاری انجام دهیم که اسیدیته خاک ماپایین بیاید؟ آیاخاک مااسیدی است قلیایی است یاخنثی است؟ پس برای اینکه مابه نتیجه برسیم آزمون خاک رانیاز داریم. آزمایشات راکه انجام دادیم بحث تغذیه خاک است که باید انجام شودکارشناس تغذیه براساس آزمایشات می گویدبرای گیاه اسفناج ۲۰۰کیلوکود ازته نیازهست براساس این تجویز کارشناس زمان کوددهی راهم بایدمشخص کنیم. ۵۰کیلو قبل ازکشت مخلوط باخاک ، مرحله بعدوقتی گیاه به ارتفاع ۲۰سانت رسیدشمامجازید۵۰کیلودیگررابدهید.وقتی به۳۰سانت رسید۵۰کیلو دیگررابدهید.کودراتفکیک می کنداین کاری که ما می کنیم می شودتقسیط کاربراساس آزمون خاک ونظرکارشناس واین می شوداساس کار،که مایک محصول سالم تولیدکنیم. این محصول سالم است درصورتی که زمان برداشت  حداقل ۱۵-۲۰روزبایدفاصله قراردهیم از زمان آخرین کودپاشی تازمان برداشت.

اگر تمام کاهوئی راکه دربازارهست بررسی کنیم وکدوها حتی ممکن است روزقبل ازبرداشت هم سم پاشی شده باشندکه این یک فاجعه است  بابت موادسمی که استفاده می کنیم خیلی از محصولات درمرحله صادرات برگشت می خورند.درکشورعراق فقربیدادمی کند ولی سیب زمینی مارااستفاده نمی کنندومحموله راپس می فرستند

این مطلب رابایدبسط دهیم به سم پاشی ها. ما سم پاشی  می کنیم برعلیه آفات یاقارچ ها یابرعلیه علفهای هرز .حتی المقدوربایدسعی کنیم محصولاتی مثل سبزیجات وسیفی جات که مصرف خوراکی مستقیم دارندبرعکس چغندرقند،ذرت و گندم این محصولات رابایدوجین دستی کنیم  باروشهایی که بشودکمترموادشیمیایی جذب گیاه شود.به هرحال مقداری سم جذب گیاه می شود.بعدازاینکه  ازسموم استفاده کردیم دستورالعملی هست که ماچندروز بعد می توانیم برداشت کنیم .وقتی گیاه اسفناج راامروز سم پاشی کردید علیرغم اینکه هیچ سمی راجذب نمی کند ۳۵-روز بعدازسم پاشی اجازه برداشت داریم .قارچ کش هاوحشره کش هاراکه استفاده کنیم حداقل ۲۰روزبعدبایدبرداشت کنیم .تمام کاهوئی راکه دربازارهست بررسی کنیم وکدوها حتی ممکن است روزقبل ازبرداشت هم سم پاشی شده باشندکه این یک فاجعه است وخیلی ازبیماریهایی که شایع هستند ناشی ازهمین کارهاهستند.برای اینکه محصول سالم داشته باشیم نه ارگانیک،محصول سالم لازم است براساس آزمون خاک ،براساس نظرات کارشناس تغذیه وکارشناس آفات وبیماریها ، مارادرکشت محصولمان راهنمایی کنندبرای مامشخص کنند چه میزان سم ،چه میزان کود می توانیم استفاده کنیم وعلت اینکه کارشناس به مامی گویدفاصله رارعایت کنیداین است که میزان کود درون گیاه احیا می شود.اگرکم کود واردگیاه کنیم درون ریشه احیا می شودواگر۲برابرواردکنیم ریشه نصف آن را می توانداحیا کندو وارد ساقه می شود واگر۳برابر واردکنیم ازساقه به برگها می رود واگر۴برابرواردکنیم ازساقه به اندامهای دیگری می رود.حالاحتی آن زمان که کود مورد نیاز راکه درون ریشه احیا می شود دراختیارگیاه قراربدهیم حتی المقدور باید۱۵-۲۰روزراصبرکنیم چه رسدبه زمانی که گیاه ما۴برابراستفاده می کند.برای سموم دوزی معرفی شده. یعنی میزان سمی که می تواندواردبدن من وشمابشودبراساس وزنمان است.مثلا اگروزن یک نفر۵۰کیلوگرم هست درعرض یک هفته یک میلی گرم اگرسم واردبدنش شودمشکلی پیش نمی آیدیک میلیونیوم گرم اگرسم واردبدن یک انسان ۵۰کیلوئی بشود درطول یک هفته مشکلی پیش نمی آیدوصدمه ای وارد نمی شود.امااگرمواد غذایی رامدام سمپاشی بکنیم وبیاریم سرسفره استفاده کنیم مطمئنا روزی ۱۰میلی گرم سم وارد بدن انسان می شود.برای انسانی که ضعیفتراست سریع عکس العمل منفی نشان میدهد.وانسانی که قوی تراست کمی دیرترجواب میدهد.اماجواب میدهدپس ازاین نظر حتماباید رعایت شودکه تازه می شود محصول سالم؛ نه ارگانیک. بابت موادسمی که استفاده می کنیم خیلی از محصولات درمرحله صادرات برگشت می خورند.درکشورعراق فقربیدادمی کندومارابه یاد داستانهای صدسال پیش شهرستان خودمان می اندازدولی سیب زمینی مارااستفاده نمی کنندومحموله راپس می فرستند.به دلیل اینکه نیتراتشان بالاست.وقتی مابه کشاورز می گوییم سیب زمینی که گُل کرد اجازه کودپاشی نداری کشاورز علیرغم اینکه خودش رافردی بافرهنگ می داند امارعایت نمی کند.خیلی از محصولات بخصوص گیاهانی که از ریشه آنها استفاده می کنیم مثل شلغم،هویچ،چغندرقندوسیب زمینی مجازبه استفاده از کود در دوره ۳/۱  انتهایی رشدگیاه نیستیم. مثلا اگر هویچ را دی ماه قراراست برداشت کنیم تانیمه آذر اجازه کوددهی داریم اصول کود دهی اینست که تا۴۵ روز پس از کشت مجاز به کود دهی هستیم و روی گیاه اثرمی کند. تا۴۵ روزبعدازکشت اثردارد وریشه به خوبی جذب می کند ودرگیاه اثرخوبی دارد ممکن است بعدازآن هم اثر داشته باشد امااثرخوب ومعناداری نداردواین محصول سالم است

بحث تولید محصول  ارگانیک چیست؟

محصول ارگانیک کلا مخالف استفاده از هرنوع سموم شیمیایی وکودهای دفع آفات نباتی است یعنی مابه هیچ عنوان مجازبه استفاده از کودهای شیمیایی وکود های بیولوژیکی که بوسیله کودهای شیمیایی غنی می شوند وهمچنین علف کش ها ،قارچ کش ها وحشره کش ها نیستیم  نه اینکه از همان سال ، از سه سال قبل حق استفاده ندارد.شناسنامه هر زمین را مشخص می کنند یعنی وقتی می گویند این محصول ارگانیک است در کشورهایی که روی این مسئله کارکرده اند دستورالعمل درست کرده اند طبق آن دستورالعمل شناسنامه  زمین را مشخص می کنند تا۶ کشت قبل از این کشتی که می خواهیم ارگانیک باشد رابررسی می کنند ومواد غذایی وشیمیایی راکه برای تغذیه خاک استفاده شده را چک می کنند اگرمواد شیمیایی بکاررفته، مجاز به تولید محصول ارگانیک نیست مگراینکه ۳سال گذشته باشد.کشت را انجام داده ایم تامحصول ارگانیک تولید کنیم محصول ارگانیک رادرزمینی که شخم عمیق شده اجازه نداریم بکاریم .شخم حتما بایدتا۳۰ سانتی متر از خاک را زیر ورو کند بایستی زیر نظر یک نهاد رسمی که بازرسی ماهیانه یا حتی هفتگی داشته باشد صورت گرفته وآزمایشات را انجام دهید.آزمایشگاه کاملا تحت کنترل که برای ما مشخص کند که محصول تولیدشده چه زمانی سم وکود خورده به همین ترتیب محصول ارگانیک تولید می شودوبالطبع محصول ارگانیک ممکن است عملکردش نسبت به محصولات سالم کمترباشدوهمین باعث بالارفتن قیمت محصولات  ارگانیک می شود ودرکشورهای پیشرفته دنیا معمولا محصولات ارگانیک رادریک باکس در یک فضای مشخص، مغازه ای هست کلا محصولات اُرگانیک عرضه می کند. در یک فایلی میگذارند میگویند اینجا محصولات اُرگانیک عرضه میشود. انجا به این شکل است. محصولات اُرگانیک هم قیمتش مطمئنا از ان محصولات دیگر بالاتراست.حالا واقعیت امر این هست که حتی در گلخانه ها که کنترل کود دهی و سموم خیلی سخت تراست هم باز محصولات اُرگانیک تولید میشود و کنترل میشود که این محصولی که تولید میشود به درستی و به واقعیت اُرگانیک باشد.

در خیلی از کشـورها حتی الان گوشت اُرگانیک تولید میکنند

حتی فراتر از  آن چیزهایی که به زبان ما کشاورزی یعنی ان چیزهایی ک ما کشت میکنیم به معنای بین المللی کشاورزی به هر کاری که دارای یک تولید طبیعی مثل پرورش میگو در حوضچه که این هم یک کار کشاورزی است. قارچ را پرورش میدهیم. این هم یک کار کشـاورزی است. دامپروری دارید درست است که  دامپروری است ولی بازهم زیرمجموعه ای از کارهای کشاورزی است. حالا چرا این توضیح را دادم بخاطر اینکه در خیلی از کشـورها حتی الان گوشت اُرگانیک تولید میکنند یعنی شما میروید میبینید  دقیقا. من یک نموداری را چند روز پیش به دوستان نشان دادم که نوشته بود گاو اُرگانیک . نموداری هست میگوید از سال۱۹۸۵ مثلا شروع کردم دامپروری هایی که مثلا گاو یا گوسفند دارند تولید میکنند از محصولات اُرگانیک تغذیه میکنند. مثلا علـوفه اُرگانیک میدهند. علوفه ای که درآن کود و سم استفاده نشده یا خود این دام را از هورمون ها یا ویتامین های شیمیایی که بصورت مصنوعی  تولید میشوند نمیدهند. پس یک گوشت اُرگانیک تولید میکنند میدهند به بازار. ممکن است ده برابر هم قیمتش بالا باشد ولی یک چیزی که کاملا مشخص است این است که رو به توسعه هست. یعنی همانجور که شما نگاه میکنید سال به سال حداقل ده درصد؛ پانزده درصد؛ هم تعداد کشاورزهایی که کار اُرگانیک میکنند بیشتر می شود،  هم میزان محصولی را که تولید میشود سال به سال دارد افزایش پیدا میکند.

استانهای دیگر اینها مجمع امور صنفی یا صنف تشکیل داده اند که مثلا سیب زمینی کارها در یک صنفی هستند کلاس می گذارند برای کشاورز

این خلاصه ای بود از ان کشاورزی سالمی که ما  دنبالش هستیم. ممکن است برنامه شما جرقه ای باشه برای اینکه یک عده ای دنبال این بیفتند که ما میخواهیم محصول اُرگانیک تولید کنیم یا اگر نمیخواهیم محصول اُرگانیک  تولید کنیم محصول سالم تولید می کنیم. خلاصه تر  خدمت شما عرض کنم که ما الان سه تا محصول رادر صحبت های مان اشاره کردیم یکی محصولی که کشاورز عادی تولید میکند. کشاورز عادی بدون نظر کارشناسان متاسفانه این مورد در استان خوزستان شایع است ولی در استانهای دیگر اینها مجمع امور صنفی یا صنف تشکیل داده اند که مثلا سیب زمینی کارها در یک صنفی هستند کلاس می گذارند برای کشاورز. دوره میگذارند. ما الان در مرکز  تحقیقات هستیم سالانه شاید یک نفر سبزی کار به ما مراجعه نمیکند ، یک نفر سیب زمینی کار به ما مراجعه نمیکند. یک نفر صیفی کار به ما مراجعه نمیکند. بخاطر اینکه کشاورزان ما ادعا دارند همه چیز را بلدند.خب اگر ما انتظار داریم یک مرکز تحقیق فعال باشد فعالیتش این است  که ترویـج یا اینکه سطح فرهنگ کشاورزی انقـدر بالابرود که  کشاورزبیاید بگوید من میخواهم محصولی تولید کنم که این محصول حداقل برای خانواده خودم یک محصول سالم باشد. ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده و ما همچنان شاهد وخیم تر شدن اوضاع هستـیم که کشاورزهای ما متاسفانه محصولشان سالم نیست. این یک محصول بود که محصول به قول ما دیمی بود یعنی محصولی که هیچ کنترلی رویش نیست. خود کشاورزهم نمیداند. مثلا امروز سم میزند فردا به او میگوییم چه سمی بود؟ میگوید نمیدانم، قوطیش سبز بود. همسایه ام گفت این سم خوب است .جدا ازاین؛ کشاورزها می ایند میگویند: ما سم پیشگیری زدیم. یعنی اصلا آفتی ندیده، بیماری ای ندیده در محصول می اید پیشگیری میکند.حالا این را خدمت شما عرض کنم که کشاورزان ما سمومی را که استفاده میکنند نمیشناسند. یعنی نمیدانند این  اثرش چیست؟ اثر باقیمانده ش تا چه مدت است؟

– با این همه پتانسیلی که وجود دارد و با این همه ظرفیتی که هست و این همه نیرو چرا از نظر اقتصادی و بیشتر بحث اشتغال چرا اتفاقی نمی افتد ؟چه کارهایی باید بکنیم ؟چه راههایی وجود دارد؟ حالا در بحث اشتغال چقدر این پتانسیل وجوددارد تا این اشتغال ایجاد بشود؟آیا مشکل فقـط سرمایه است؟ یا مشکل دانش فنی هست؟؟مشکل کجاست؟؟موانع چیست و چه راهی هست تا یک حرکتی اتفاق بیفتد ؟.

ببینید کشاورزی یک زنجیر بهم پیوسته از تولـید در مزرعه ، صنایع تبدیلی، صادرات و بازار است. شما نمیتوانیـد این زنجیر بهم پیوسته را قطع کنید.بعد بگویید تولیـد چرااشتغال ایجاد نمیکند؟؟؟کشاورزی جزیی از تولید است.شما در نظر بگیرید کارخانه ایی که دارد کار میکند اگر شما یک پیچ و مهره از،یک قسمت از ان دستگاهی که دارد کار میکند بردارید تمام کارخانه تعطیل میشود.شما کارخانه ذوب آهن را در نظر بگیرید کافیست یک پیچ خیلی کوچک را از جایش بردارید. مثال میزنم یک مهره ای بردارید یک قطعه ای بردارید خیلی کوچیـک. ولی یکدفعه همین باعث میشود تمام کارخانه بخوابد.کشاورزی هم دقیقا مثل کارخانه صنایع فولاداست. شما نمیتوانید به کشـاورز بگویید گوجه فرنگی را تولید کند، کشاورز بیچاره بیاید تولیـد کند. بعد به او بگوئید خودت ببر بفروش! کجا ببرد بفروشد؟؟ اولین زنجیره که بسیار مهم است،  بحث صنایع تبدیلی هست. صنایع تبدیلی سوپاپ اطمینان تولیداست.یعنی شما هرجا که دیدید به عنوان مثال عرضه بیشتر از تقاضاست این عرضه بیشتر مازادش باید برود در صنایع تبدیلی،  نباید کشاورز متضرر بشود،

اصلا در صنایع تبدیلیش هم گوجه را ببرید تبدیل به رب گوجه کنید وقتی رب گوجه چینی می ایددر بازار؛ شما دیگر نمیتوانید از تولید کننده حمایت کنید. بعد شما میفرمایید اشتغال؟ اشتغال آخر به چه دلیل؟ اشتغال زمانی است که شما تولید کنید. گوجه را ببرید بسته بندی بشه عرضه بشود در بازار. بعد مازاد برود صنایع تبدیلی ، مازاد ان برود برای صادرات به سایر استانها و سایر کشورها.این را شما بسط بدهید به تمام محصولات: شکر  ، علوفه، گوشت ، صیفی جات و سبزیجات. ما یک زمانی نزدیک به شاید یک میلیون و سیصد هزار تن  محصول سبزی و صیفی در چند ماه زمستان از دزفول به سایر استانها صادر می شد.الان هم صادر میشودولی واقعا الان خیلی برخورده ایم به مشکل. الان خیلی از استان ها سطح زیر کشتشان بالا رفته .مثلا یک محصولی قبلا قابل کشت نبوده الان آزمایش کرده اند و دیده اند که میتوانند تولید کنند. بازار به هرحال تحت تاثیر قرار میگیرد .ولی علی رغم این؛  دانش فنی موجود است؛ راهکارها موجوداست؛ اما این راهکارها به یک نقطه ای که میرسند دست من و شما نیست .دست شرایط کلی هست که مثلا ما نمیتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم. حالا چه به سایر استانها چه به سایر کشورها.ما نمیتوانیم صنایع تبدیلی خوبی داشته باشیم مثلا بیاییم رب گوجه ای تولید کنیم که برتر از رب گوجه های موجود باشد .ما هم برای صنایع تبدیلی دانش فنی داریم هم برای تولیدش و  برای بسته بندی .اما آنجایی که این نقطه یا زنجیر راقطع میکند آن بحث بازاریابی و صادراتش هست.شما اگر ان کار بازاریابیش را حل بکنید مطمئن باشید که کشاورز ما  بجای اینکه بیاید از محصولاتی استفاده کند که معمولا یا پولش به موقع به دستش نمیرسد یا اینکه با ریسک پذیری بالایی مواجه هست. یا اینکه نمیتواند کارگر زیادی بگیرد .مطمئنا   انها یک مقداری دستشان بازتر میشود. البته این راهم خدمتتان عرض کنم که همان صنایع تبدیلی که گفته شد جزیی از خود کشاورزی است.

میتوانم یک ایده ای بدهم که باعث بشود حداقل هزار نفر اشتغال پیدا کنند.

.ببینید من در زمینه محصول سالم که خدمت شما عرض کردم من میتوانم یک ایده ای بدهم که باعث بشود حداقل هزار نفر اشتغال پیدا کنند. شما وقتی گفتید محصول سالم میخواهیم تولید کنیم ؛ می ایید ثبت نام میکنید تشکیلاتی بوجود می اورید کشاورزهایی که میخواهند گوجه سالم پرورش بدهند تولید کنند ثبت نام میکنند اینها زیر نظر شما . به هرحال شما تعدادی کارشناس لازم دارید که بازرسی کنند. محصولشان که تولید شد به عنوان محصول سالم با یک قیمت بالاتر میرود.  غرفه هایی هست در میدان میوه و تره بار .میبرید انجا تست میکنیدمحصول که گران تر عرضه بشود از ان کارشناسانی که برای بازرسی قرار میدهید تا کسانی که در آزمایشگاهها برای تست هستند تا کسانی که برای فروش می گذارید. اینها همه شاغل میشوند و اشتغال ایجاد میشود.

سلامت جامعه ما میرود بالا.از طرفی هم محصولی که تولید شد را می برید برای صنایع جانبی. همین صنایع جانبی؛ اگر شما بخواهید رب گوجه استفاده کنید یا اینکه گوجه را به صورت خشک شده استفاده کنید(به صورت لایه لایه خشک و نگهداری می کنید)، این کار می شود یک بازار فروش و یک صنایع تبدیلی.

همه ی صنایع تبدیلیِ گوجه فرنگی، رب گوجه نیست؛ می تواند استفاده های خیلی زیادی داشته باشد.

یکی از مواردی که برای اشتغال مهم است، بحث چرخه ی تولید است.

چرخه ی تولید تا بازار را اصلا نمی شود نادیده گرفت. چرخه تولید کشاورزی، از کشاورزی شروع نمی شود،از دامداری شروع می شود. دامداری و کشاورزی دو جزء لاینفک هستند. شما باید برای دام در مزرعه علوفه تولید کنید و…

(بنده بارها گفته ام که با ایجاد تشکیلاتی، این کود دامی را بیایید تبدیل به کود دامی پوسیده کنید؛ با این کار حداقل ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر اشتغال زایی صورت میگیرد.)

از نظر تولید در هیچکدام از محصولات ضعف و مشکلی نداریم. ما چقندر قند را ۹۰ تن تا ۱۲۰ تن برداشت می کنیم.سبزیجات را تا ۳۵ تن برداشت میکنیم. خود سبزیجات را میتوانند در پروسه خشک کردن ببرند.

در بعضی از فصول کشاروز متضرر می شود. اما یک شرکت نیست که این سبزیجات را تبدیل به سبزی خشک کند. هویچ بالای ۸۰ تن، گوجه فرنگی بهاره تا ۱۰۰ تن برداشت میکنیم. بادمجان با ۴۵ تن در هکتار برداشت میکنیم. ما در اینجا مشکل تولید نداریم. مشکل ما فقط مشکل بازار است. یعنی اگر ما بتوانیم آن حلقه منفک شده از این زنجیره را که آن بحث اتصال بازار، صنایع تبدیلی با کشاورزی است آن را متصل کنیم که البته لازم الاجرا شدن این  بحث صنایع بسته بندی هم می باشد.  یعنی ما در کار بسته بندی هم مشکل داریم.

ما باید گوجه فرنگی را به صورت بسته بندی به بازار عرضه کنیم تا مردم ارزش آن را بدانند. وقتی گوجه تا این میزان به وفور یافت شود که به صورت صندوقی با قیمت کیلویی ۱۰۰ یا ۲۰۰ بفروش می رسد…

الگوی کشت در استان خوزستان گم شده است.

الگوی کشت در استان خوزستان گم شده است.استان خوزستان مهد تولید علوفه است. بعضی از کشتهایی که در اینجا است هیچ فایده ای ندارد،فقط باعث هدر رفتن زمین و امکانات می شود.

– اینها روی بازار تاثیر دارند؟؟

بله! اگر الگوی کشت مناسبی صورت گیرد، بحث تناوب رعایت شده،میزان پتانسیل محصولات نسبت به منطقه نیز رعایت میشود.

ما اگر یک محصولی را که در اینحا عملکرد بالایی دارد برداشت کنیم،قیمت تمام شده ی یک کیلو از آن محصول، کمتر می شود. اما ممکن است گاهی شما یک محصول را در اینجا تولید کنید و قیمت تمام شده ی هر کیلو از آن خیلی بیشتر باشد؛ این محصول، محصولی اقتصادی برای کشاورزی نیست.

گیاه مارچوبه!

تنها جایی که گیاه مارچوبه را میتوانند به بهترین صورت کشت و برداشت کنند، دزفول است. اما متاسفانه متولیان امر به این موضوع توجه زیادی ندارند. (البته در دو سه سال اخیر تا حدودی ترویج شده است و در بازار دیده شده است.)

 

الگوی کشت یعنی اینکه چگونه محصولات را در فصول مختلف کشت و برداشت کنیم که در این قطعه زمین بتوان بالاترین عملکرد را با کمترین قیمت برای ما داشته باشد. مقاومت گیاهان نسبت به آفاتی که در این منطقه وجود دارد؛ نسبت به بیماری های احتمالی و…

اگر کارشناسان کشاورزی مناظره ای انجام بدهند برای اینکه بررسی کنند آیا مقرون به صرفه است ما مثلا نیشکر را در استان خوزستان داشته باشیم؟! نیشکری که به مقدار آب زیادی نیاز دارد و ما با مشکل کم آبی مواجه هستیم. مثلا ممکن است این نیاز با چقندر قند برداشته شود؛ چقندر قند را در زمستان کشت می کنیم و نهایتا با ۴ یا ۵ مرحله آبیاری که حداکثر ۵ هزار متر مکعب آب ممکن است باشد میتواند آبیاری شود و باقیمانده نیازش به آب را از طریق باران تامین میکند.

موضوع الگوی کشت باید بصورت کارشناسی شده مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان محصولاتی با عملکرد بالا و قیمت تمام شده ی کمتر را کشت و جایگزین نمود.

هشدااار!!!

فاجعه ای که در استان خوزستان اتفاق افتاده، محصولی که تولید می شود از نظر سلامت؛ استان خوزستان جزء چهار استان با محصول ناسالم در کشور است- سه استان شمالی کشور و استان خوزستان به عنوان چهارمین کشور است که از نظر سلامت محصول بسیار مشکل دارند.

لینک کوتاه: http://bidardez.ir/?p=2019

true
true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد